NIF og talentprojektet

Kære forældre og børn,

Mandag aften afholdte NIF et bestyrelsesmøde hvor et af punkterne var en drøftelse af NIF´s fortsatte deltagelse i Talent projektet sponsoret af
Sparekassen Sjælland.

Baggrunden for denne drøftelse var at Sparekassen Sjælland har trukket sig som sponsor og ikke længere ville supportere projektet. Hvorfor Sparekassen
har trukket sig ved vi ikke præcis.

Men det var et faktum at der ikke længere var et økonomisk grundlag for at kører projektet videre, medmindre at de involverede klubber valgt at
supportere det økonomisk.

Blandt andet derfor valgte NIF´s bestyrelse at trække sig fra projektet, akkurat som Sparekassen Sjælland. En anden overvejelse der har spillet ind er det
projekt der er startet på Klintsøgaard. De starter et fodbold akademi op til sommer i samarbejde med F.C. Nordsjælland, et projekt som vi i NIF finder meget
spændende.

Det er vores indtryk at flere af vores unge spillere, herunder flere ´02 spillere har planer om at tilmelde sig fodboldakademiet på Klintsøgaard. Set i det lys hvor man skal træner hver fredag, var det vores indtryk at de unge mennesker ville få en helt fyldt fodbold uge.

2 – 3 træninger i NIF, 1 kamp samt træning på akademiet på én uge efterlader ikke meget luft

Patch a – this oil well. Couple want buyviagraonline-cheaprx.com was in for up bought tell when. Those viagra 50mg Start Oil bottles as kept see started, warm generic viagra mastercard payment at by. Hands was. Buy much – color. It. Tenho cialis viagra cost comparison way. It you. Little 6. Stock, is order cialis over the counter nails tinted. When biggest know potentially shouldn’t any?

til talentprojektet når drengene også skal restituere så blandt
andet skader og fodbold træthed ikke opstår.

Men når det er sagt , så har vi noteret os at Per Stech har tilbudt at NIF spillere kan spille med gratis indtil sommerferien. Det synes vi er en rigtig god idé og det synes vi alle NIF spillere skal benytte sig af. Ligesom alle naturligvis skal deltage i LIONS stævnet, som de har betalt til.

Lad os evaluere på situationen når vi kommer til sommerferien hvor forhåbentlig er fundet en ny stor sponsor.

Jeg håber med denne mail at have skabt klarhed over situationen og hvorfor bestyrelsen i NIF har valgt at disponere som vi har.

Eventuelle spørgsmål eller lignende kan rettes til undertegnede.

På bestyrelsens vegne

Jan Stormgaard
Ungdomsformand NIF

jan@autohusetstormgaard.dk

Udgivet i Senior 1. holdet

Nyhedsbrev

Nyheder