Bestyrelsen

Allan Bachmann Formand bjo@nybolig.dk
Peder Jørgensen Næstformand, ungdomsformand pj@vesti-olsen.dk
Lisbeth Svane Jensen Bestyrelsesmedlem, kasserer plj@live.dk
René Jensen Bestyrelsesmedlem, seniorformand hrrene14@gmail.com
Peter Manhart-Larsen Bestyrelsesmedlem, seniorudvalg peterlarsen70@live.dk

Suppleanter

Torsten Esmann Suppleant  torsten.esmann@sn.dk
Søren Hansen Suppleant  fiejensen@nyka.dk

Referater

Du kan læse referater fra bestyrelsens møder ved at klikke her:

Referater

Vedtægter

Du kan læse foreningens vedtægter herunder:

Vedtægter

Nyhedsbrev