Generalforsamling 2016

When:
24. februar 2016 @ 18:30 – 20:30
Where:
Klubhuset på Kongeengen
Egebjergvej 46
4500 Nykøbing Sjælland
Danmark
Contact:
Per H. Jensen

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 

Dagsorden, generalforsamling 2016

 1. Valg af dirigent + stemmetællere.
 1. Bestyrelsens beretning. Læs den her.
 1. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2015.
 1. Valg af bestyrelse og suppleanter:
  1. Valg af formand
  2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
  3. Valg af suppleanter).
  4. Valg af revisor
  5. Valg af revisorsuppleant
 2.  Indkomne forslag.
 1. Orientering om kontingentfastsættelse jf. vedtægternes § 4. Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser:
  1. Senior/Oldboys/veteran kr. 700 pr. halvår eller kr. 1.200 hvis der betales for hele året og betaling sker inden 7. april.
  2. Ungdom kr. 400 pr. halvår eller kr. 700 hvis der betales for hele året inden den 7. april.
  3. Gæstespillere kr. 350 pr. halvår og kr. 600 for hele året såfremt der spilles maksimalt fem kampe.
 1.  Eventuelt.
Udgivet i

Nyhedsbrev

Nyheder